top of page

How Music Works

When you get a glimpse inside How Music Works, you will discover the architecture and language that is used to create the music you love. In the Introduction to How Music Works class you will learn about the fundamentals of music like rhythm, harmony, and melody, as well as the secret language musicians use to create and communicate musical ideas.   

 

By the end of the course, you will be able to:

  • Understand the language of chromatic solfege

  • Understand how chords, melody, and rhythm are combined to make music

  • Understand the basics of reading music

  • Play popular songs on the keyboard and guitar

Class meets 2 times/week for 3 hours total

Days and Times: TBD

January 30th - May 30th
 

​Class Limit - 4 students
Cost: 36.000/month

Adults

Երաժշտության հիմունքներ

Երբ ձեզ ակնարկեն երաժշտության հիմունքների մասին, դուք կբացահայտեք ձեր սիրած երաժշտության կառուցվածքն ու լեզուն: Երաժշտության հիմունքներ դասընթացի ներածության մեջ դուք կսովորեք երաժշտության հիմնական ուղղությունները՝ ռիթմ, հարմոնիա և մեղեդի, ինչպես նաև այն գաղտնի լեզուն, որով երաժիշտները սովոր են ստեղծել և փոխանակել երաժշտական մտքեր:

Այս դասընթացի ավարտին դուք կկարողանաք.

- Հասկանալ խրոմատիկ սոլֆեդջիոյի լեզուն

- Հասկանալ, թե ինչպես են ակորդները, մեղեդին և ռիթմը միասնաբար ստեղծում երաժշտություն:

- Հասկանալ երաժշտություն կարդալու հիմունքները:

- Նվագել հայտնի երգեր՝ դաշնամուրով և կիթառով:

Դասընթացը տեղի է ունենում շաբաթական 2 անգամ՝ ընդհանուր 3 ժամ տևողությամբ:

Օրերն ու ժամերը կորոշվեն ըստ խմբի:

Հունվարի 30-ից մինչև մայիսի 30-ը

ուսանողների առավելագույն քանակը՝ 4
Արժեքը՝ 36.000 դր./ամսական

մեծահասակներ

Pop Choir

The pop choir explores a wide repertoire of pop, folk, soul, reggae songs in a sociable, fun and relaxed environment. The singers learn how to use and project their voices, create vocal harmonies and arrangements, listen to each other and perform in front of an audience.

Once a week

Times: to be determined

Cost: 12.000 / month

Teens and Adults

Փոփ երգչախումբ

Փոփ երգչախումբը ուսումնասիրում է ազգային, փոփ, սոուլ, ռեգգի ժանրերի մի շարք երգեր՝ հանգիստ, ընկերական և զվարճալի միջավայրում: Երգողները սովորում են թե ինչպես ներկայացնել իրենց ձայնը, ստեղծել ոկալային հարմոնիաներ, լսել միմյանց և ներկայանալ հանդիսատեսի առջև:
 

Շաբաթական 1 անգամ

Ժամերը կորոշվեն

Արժեքը՝ 12.000 դր./ամսական

տարիքը՝ մեծահասակներ և 14+ դեռահասներ

Please reload

bottom of page